Sidebemærkninger

Affaldsorientering

Der afhentes juletræer d. 18-01-2024, træet skal stå på vores parkeringsområde senest kl. 06 på tømmedagen 18.1.

Husk træet må max være 2 meter højt, og det skal være uden julepynt.

Hvidovre kommune har lavet en ny affaldsapp til smartphones. Den der tidligere kunne hentes er gået på pension d. 01-01-2024

Download ‘Hvidovre Affald’ app fra App Store (nyt vindue)

Download ‘Hvidovre Affald’ app fra Google Play (nyt vindue)

Affaldsordning

Som nævnt i årets sommernyt sker der ændringer på affaldsområdet nu til sommer – det handler om
* Mad- og drikkekartoner skal sorteres med plastaffald
* Glas skal afleveres i glaskuber
* Tekstilaffald
Sortering af mad- og drikkekartoner vil blive startet indført fra juli 22. Disse skal sorteres sammen med plast og der vil i den forbindelse komme nye klistermærker på plastbeholderne. Kartonerne kan med fordel foldes sammen, så de optager mindre plads.
Den præcise dato kendes ikke, men kommunen arbejder sig igennem de
berørte områder så hurtigt som muligt – er bl.a. afhængig af vejret, fordi
klistermærkerne ikke kan klæbe, hvis det regner – så læg mærke til når der er kommet nye klistermærker på vores “plast-beholdere”.
Glasbeholderen forventes fjernet i løbet af juli/august og det betyder at
glas derefter skal afleveres i de glaskuber, der er opsat rundt omkring i
Hvidovre Kommune / vores område. 
Tekstilaffald hos os håndteres sammen med vores storskraldsordning 4
gange om året som tidligere beskrevet.
På vores hjemmeside – enghoejparken.dk – ligger brevet fra kommunen som beskriver de beskrevne ændringer på affaldsområdet.
NB! NB! Bemærk at brevet omtaler ændringerne gældende for
“etageejendomme” og det er den ordning vores affalds-setup “kører
under”

Med venlig hilsen
Per / Bestyrelsen

Det nye mærke på containere kan ses her Plast-MDK sortering

Brev fra kommunen AEndringer pa affaldsomradet 2022 – Etageboliger